Listë Çmimesh

Më poshtë do të gjeni listën e çmimeve për shërbimet tona kryesore:

VIZITE – MJEKIM URGJENCE

 • Vizite kontroll i pergjithshem: 1000 L
 • Grafi panoramike: 2000 L
 • Grafi 3D: 8000 L
 • Vizite, informacion i detajuar mbi gjendjen e dhembeve si dhe preventiv paraprak: 1500 L
 • Mjekim urgjence , vendosje medikamenti per qetesimin e dhimbjeve: 2000 L
 • Mjekim urgjence devitalizim (heqje nervi) ose trepanim, per qetesim te dhimbjes: 2500 L

Trajtimi i femijeve

 • Terapi (mbushje) dhemb qumeshti: 3500 L
 • Terapi kur behet dhe devitalizim i dhembit: 4000L
 • Pastrim i dhembeve nga cipat dhe gurezat me ultratinguj (per dhemb qumeshti): 2000 L
 • Silantim i dhemballeve (profilaksi per te ruajtur dhemballet e perhershme): 3000 L
 • Fluorizim i dhembeve, (profilaksi – per te forcuar dhembet): 2500 L
 • Extraksion (heqje) dhemb qumeshtit: 500 L
 • Cdo seance pune me femijet: 1500 L

Trajtimi i te rriturve

 • Higjenizim i dhembeve (pastrim i gurezave dhe cipave te dhembeve) me ultratinguj, furçimi me paste detartrine dhe sprucim me bicarbonate: 3500 L
 • Vendosje ribondi (fiber per forcimin e dhembeve) kur dhembet jane me paradontoze te zhveshur dhe te levizshem, etj. (nje dhemb): 50
 • Zbardhim i dhembeve (seance e pare): 150 €
 • Zbardhim i dhembeve (çdo seance pasardhese): 75
 • Zbardhim dhembi devital (kur dhembi eshte pa nerv): 40
 • Luge individuale (per bruxizem, zbardhim dhembesh, ortodonci): 50
 • Fasete me kompozit: 200€
 • Terapi (mbushje), kompozit:  5500 L
 • Terapi (mbushje  ESTETIKE), te dhembet frontal: 7500 L
 • Devitalizim (heqje nervi ) dhe mbushje per nje kanal (rrenje): 2500 L
 • Trajtim infeksioni (me hidroksid calcium): 4000 L
 • Mjekim dhe trajtim per kanalet e bllokuara: 1500 L
 • Mjekim biologjik (per diagnostikim dyshues): 1500 L
 • Decementim (heqje) vida te vjetra nga kanalet (1 dhemb): 1500 L
 • Rikostruksion dhembi me vide ( kur mbi te vendoset kurore ): 5000 L
 • Rikostruksion dhembi me fiber qelqi: 7000 L
 • Rikostruksion dhembi , vetem me kompozit: 3000 L
 • Trajtim per uljen e ndjeshmerise (1 seance per dhembe, per nje nofull): 1500 L – 10000 L
 • Korrigjim okluzioni: 2000 L
 • Heqja e pigmenteve (njolla te bardha) 1 seance per dhembe: 1500 L

ORTOPEDI

 • Proteze parciale me skelet metalik (nje nofull, lart ose poshte): 450
 • Proteze totale ( per nje nofull): 500
 • Riparime te ndryshme proteze: 25 – 50
 • Atachment (susta) bashkon protezen me dhembet prej porcelan (nje suste): 300
 • Decementim korone, heqje e koronave te vjetra ( per nje korone ): 1500 L
 • Riparim porcelani (per nje dhembe): 5000 L
 • Kurore provizore (nje dhembe): 1500 L
 • Kurore provizore me Cad/Cam (nje dhembe): 50 €
 • Kurore zirkoni, (nje dhemb): 220 €
 • Kurore zirkoni, mbi implant (nje dhemb): 250 €
 • Kurore metal – porcelan (nje dhemb): 150 €
 • Kurore metal – porcelan mbi implant (nje dhemb): 170 €
 • Fasete me kompozit: 200 €
 • Kurore, Faset , Inlay, Onlay, (EMAX): 450 €

ORTODONCI

 • Aparat i levizshem per nje nofull (lart ose poshte): 350
 • Aparat fiks me braketa metalike per nje nofull (lart ose poshte ): 500 €
 • Aparat per zgjerim nofulle (per nje nofull): 500 €
 • Aparat fiks me braketa estetike per nje nofull (lart ose poshte): 750 €
 • Aparat me braketa metalike me vetmbyllje (DAMON)/(1nofull): 1000 €
 • Nuvola (aparat estetik i tejdukshem, pa braketa): 1800€ – 2200€
 • Aktivizim i aparatit fiks: 3000 L
 • Heqja e braketave, pastrimi i dhembeve (lart ose poshte ): 5000 L 
 • Vendosja e retainer-it pas heqjes se aparatit (lart ose poshte ): 5000 L
 • Aktivizim i aparatit te levizshem per nje nofull (lart ose poshte ): 1500 L
 • Riparim aparati ortodontik: 2000  – 4000 L

KIRURGJI

 • Extraction (heqje) dhembi: 2500 L
 • Extraction (heqje) dhemballe: 3000 L
 • Extraction (heqje) dhemballe syri ne nofullen lart: 4000 L
 • Extraction (heqje) dhemballe syri ne nofullen poshte: 5000 L
 • Extraction kirurgjikal (ne varesi te veshtiresise): 6000 L – 10 000 L
 • Rezeksion (prerje e majes se rrenjes): 13 000 L
 • Gingivektomi( rimodelim i mishrave te dhembeve) 1 dhemb : 50 €
 • Vendosje kocke artificiale + membrane kolagjeni: 250 €
 • Sinus lift: 700 – 1000 €

IMPLANTOLOGJI

 • Implant dentar ETK :   650€
 • Implant dentar MEGAGEN :   500€

Estetika e Fytyres

 • Filler me acid hyaluronik (1ml shiringa): 250 €
 • Botox Hugel 1 unite (50 unite): 5 € (250 €)