April 10, 2021 marin

Inlays dhe onlays

Inlay dhe Onalay perdoren kur dhembi ka mbushje te madhe.

Pra inlay dhe onlay zëvendëson më së miri mbushjet e mëdha.

Inlay-Onaly behet me porcelain (emax), dhe adaptohet shume mire tek hapesira e dhembit, jo vetem kaq por  inlay dhe onaly  kur adaptohet nuk jep presion ne anet e brendshme te dhembit ashtu sikur ndodh me mbushjet me kompozit. Pra Inaly- onlay jane ideale te perdoren ne mbushje te medha.